Etkinlik Gezgini - Kullanıcı Sözleşmesi

Yaşadığınız Şehirdeki

Tüm Etkinlikleri Ayağınıza Getiriyoruz!

Size en yakın etkinlikleri getirebilmemiz için lütfen aşağıdan yaşadığınız şehri seçin.

ana sayfa Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

GİRİŞ

Etkinlik Gezgini’e  Hoşgeldiniz. Aşağıda Etkinlik Gezgini servisleri için kullanım şartları, kuralları ve yasal sorumluluklar açıklanmıştır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları (“Sözleşme”), www.EtkinlikGezgini.com sitesine üye olunmadan önce Kullanıcı tarafından okunmalı ve aşağıda yer alan kutucuk işaretlenerek onay verilmelidir. Etkinlik Gezgini sitesini kullanarak (verdiği servislerden yararlanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak)  da işbu Sözleşme’deki şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı Sözleşme’sinin tüm maddelerini ve sözleşmenin eklerini tam olarak okuduğunu ve bunları kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı sözleşmesini kabul ederek ve/veya Etkinlik Gezgini sitesini her kullandığınızda işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Beyanına da uyacağınızı kabul etmiş olmaktasınız.

TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Kullanım Şartları aşağıdaki taraflar arasında elektronik ortamda teyit verilerek yürürlüğe girmiştir:

1. ETKİNLİK GEZGİNİ
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Etkinlik Gezgini” olarak anılacaktır.

2. Kullanıcı : Kayıtlı Kullanıcı
Etkinlik Gezgini’nın servislerinden faydalanmaya başlayan ve/veya devam eden kişi veya kuruluşlar.

KISALTMALAR

İşbu Kullanım Şartlarında yer alan aşağıdaki ifadeler kendilerine aşağıda verilen anlamları ifade eder:

“Etkinlik Gezgini”, ETKİNLİK GEZGİNİ. ve "www.EtkinlikGezgini.com" adresindeki internet sitesini (“Site”),

“Kullanıcı”, işbu Kullanım Şartlarını kabul ederek Site’ye üye olan ve Site vasıtasıyla veya Site üzerinden, Firma tarafından sağlanan ve/veya tedarik edilen hizmetlerden faydalanan gerçek kişiyi,

“Firma”, Site’de veya Site aracılığı ile Firma tarafından satışa sunulacak hizmetleri, Kullanıcı’ya Site’de yer alan ilan koşul ve şartlarla sağlamayı kabul ve taahhüt eden gerçek ve tüzel kişileri,


KONU VE KAPSAM
İşbu Sözleşmenin konusu Kullanıcının,  Etkinlik Gezgini’in Sitesi vasıtasıyla Firma tarafından sağlanan ve sunulan hizmetlerden ve bu hizmetlere ilişkin fırsatlardan ücreti karşılığında faydalanmasıdır. Etkinlik Gezgini’ın Site içeriğinde sağlamış olduğu hizmetin kapsamı Kullanıcı ile Firma’nın bir araya getirilerek Firma’nın satmakta olduğu hizmetlerin Kullanıcılar tarafından Site’de belirtilen koşullarla satın alınmasıyla sınırlıdır. Dolayısıyla Kullanıcı Etkinlik Gezgini’in Site’de yer alan ürünlerin satıcısı, sağlayıcısı veya sunucusu olmadığının ve hizmetleri asıl sağlayan Firma ile Etkinlik Gezgini’in birbirinden tamamen bağımsız ve farklı kişiler olduğunun bilincindedir. Kullanıcı, Site’de yer alan hizmetler ve ürünlerin satışına ilişkin olarak tek sorumlunun Firma olduğunun bilincinde olduğunu ve Etkinlik Gezgini’in Sitede yer alan hizmetlerin sunulması, sağlanması ve satılması ile ilgili olarak herhangi bir taraf sıfatının ve dolayısı ile de bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Etkinlik Gezgini SİTE KULLANIM ŞARTLARI

www.EtkinlikGezgini.com tüm üyelerin kullanımına açıktır. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

• Siteye üyelik formlarında veya Site içeriğine daha sonra eklenerek yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi beyan edilmesi, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler ve başta 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzereTürkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ve bunlara ilişkin sair mevzuata ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi kesinlikle yasaktır.
• Kullanıcılara kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur.
• Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün asli sorumlusudur..
• Sitenin güvenliğini tehdit edecek Etkinlik Gezgini’e veya Kullanıcı’lara zarar verecek virus, trojan, program kırma (hacking) yazılımları ve diğer teknolojilerin kullanılması yasaktır. Kullanıcı Kullanıcı, bu yasağa aykırı hareket etmesi halinde Etkinlik Gezgini’in maruz kalacağı her türlü zararı ve ziyanı tazmin etmekle mükelleftir.
• Kullanıcı satın aldığı ürünün ücretini ödemekle yükümlüdür. Ödemediği takdirde Etkinlik Gezgini bu kullanıcının siteyi kullanmasını engeller ve Kullanıcı aleyhinde sair yasa yollarına başvurabilir.
• Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi ve değiştirilmesi halinde Etkinlik Gezgini Kullanıcı’nın üyeliğini derhal iptal edebileceği gibi ayrıca Kullanıcının bu tarz eylemleri sebebiyle yol açtığı her türlü zarar ve ziyanı Kullanıcı’dan tazmini için her türlü yasa yollarına başvurabilir.
• Yasal olarak reşit olmayan kullanıcılar siteyi kullanamaz. Fark edildiği takdirde Etkinlik Gezgini bu kullanıcının siteyi kullanmasını geçici olarak ya da tamamen engelleyebilir.
• Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması, yayınlanması ve çoğaltılması veya Etkinlik Gezgini’ın izni olmadan link vermesi kesinlikle yasaktır.
• EtkinlikGezgini.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Etkinlik Gezgini, içeriğinde yer alan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Etkinlik Gezgini’in izni olmadan link vermek yasaktır.
Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Etkinlik Gezgini’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Etkinlik Gezgini’ın bilcümle fikri mülkiyet haklarının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi halinde Etkinlik Gezgini’ın ilgililer aleyhine suç duyurusunda bulunmak da dahil kanundan doğan tüm hakları saklıdır.
• Etkinlik Gezgini’e iletilen tüm geri bildirimlerin kullanım hakkı ETKİNLİK GEZGİNİ’ye aittir. İstenildiği taktirde ETKİNLİK GEZGİNİ tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir. Kullanıcı bu bilgilerin pazarlama amacıyla Etkinlik Gezgini tarafından kullanılabileceğini peşinen kabul eder.


ÜCRET ve SERVİSLER

Etkinlik Gezgini’e üyelik ve verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.


SORUMLUKLAR

1. Kullanıcı Sorumlulukları

• Kullanıcı, www.EtkinlikGezgini.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile EtkinlikGezgini.com'un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı ayrıca satın almış olduğu hizmetlere ilişkin yürürlükteki özel kanunlar tahtında aranan hüküm ve şartlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
• Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin EtkinlikGezgini.com'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
• Etkinlik Gezgini ile yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Etkinlik Gezgini tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklenmemesinden dolayı kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Etkinlik Gezgini sorumlu tutulamaz.

• Kullanıcı Site üzerinden veya Site vasıtasıyla almış olduğu hizmetlerin Sitede o hizmet için belirtilen hizmet koşullarına tabi olduğunu, bu hizmeti satın almakla bu koşullara bağlı kalacağını ve herhangi bir değişiklik talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Kullanıcının ödeme yaptığı hizmete ilişkin fiş, fatura ve benzeri belgeleri hizmeti kullandığı tarihte satıcı olan Firma tarafından düzenlenecek ve Kullanıcıya verilecektir.
• Kullanıcı, www.EtkinlikGezgini.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin uyarıları ve notları silemez veya çıkartamaz.
• Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.EtkinlikGezgini.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
• Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

İADE DURUMU

• Herhangi bir şekilde Site üzerinden satın alınan hizmetin Firma’dan kaynaklanan sebeplerle aksaması veya Firma tarafından hiç yerine getirilmemesi halinde bu aksaklığın ve yerine getirmemenin tek sorumlusu satış yapan Firma olup bu gibi durumlarda ücret iadesinin söz konusu olması halinde bu ücret iadesi Kullanıcı’ya firma tarafından yapılır.
• Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle EtkinlikGezgini’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Etkinlik Gezgini, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
• Kullanıcı, 4077 sayılı Tüketici Kanunu, Mesafeli Satışlar Uygulama Yönetmeliği ve bu konuda yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri tahtında Firma tarafından verilen her türlü hizmete ilişkin olarak Firma’nın aslen ve tek başına sorumlu olduğunu, hizmetlerdeki herhangi bir ayıp ve eksiklik sebebiyle veya Firmanın üzerine düşen yükümlülüklerini Kullanıcı’ya karşı yerine getirmemesi sebebiyle yönelteceği her türlü talebin de muhatabının Firma olduğunu ve  EtkinlikGezgini’in bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını veya herhangi bir garanti taahhüdü altında bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. Etkinlik Gezgini Sorumluluklarıir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve www.EtkinlikGezgini.com’u geliştirmektir.


www.EtkinlikGezgini.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.EtkinlikGezgini.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
• Etkinlik Gezgini, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Etkinlik Gezgini sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan Etkinlik Gezgini sorumlu tutulamaz.
• Etkinlik Gezgini, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.EtkinlikGezgini.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Etkinlik Gezgini ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
• Etkinlik Gezgini’in Kullanıcılara verdiği hizmet Firma tarafından Kullanıcılara sağlanacak hizmetlerin satın alınması ve bu hizmetlerin koşullarının belirlenmesi için uygun bir ortam sağlanması ile sınırlıdır. Kullanıcı tarafından Firma’dan satın alınan hizmetin Firma’dan randevu alınmasını gerektirecek veya Firma ile rezervasyon yaptırılması gerekecek bir hizmet olması durumunda bu randevu ve rezervasyonlara ilişkin işlemler ve muameleler Kullanıcı ve Firma arasında yapılacak ve Etkinlik Gezgini’in bu hususta Kullanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Sitemizin kullanıcı sözleşmelerini, kullanıcılarımız diledikleri zaman web sitemizi ziyaret ederek site kullanım şartnamesi ve koşullarını oturum açtıktan sonra görüntüleyip okuyabilirler. Ayrıca, kullanıcılarımız siteye giriş yaparak geçmiş tarihlerde faydalanmış oldukları hizmetler hakkındaki detayları inceleyebilirler.
Etkinlik Gezgini taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Etkinlik Gezgini her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, Etkinlik Gezgini’in işbu Sözleşme koşullarını her zaman tek taraflı olarak değiştirmeye hakkı olduğunu ve Sözleşme ve Kullanım Koşullarındaki her türlü tadilin Site’ye konulmakla taraflar arasında yürürlük kazanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.Etkinlik Gezgini, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde düzeltmeler ana sayfada yayınlanacaktır. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, www.EtkinlikGezgini.com 'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve EtkinlikGezgini.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Her türlü soru ve şikayet için Yardım bölümüne bakabilir, sitemizde bulunan telefon numaralarından müşteri destek ve hizmet hattından bize ulaşabilirsiniz ya da info@EtkinlikGezgini.com adresine mail atabilirsiniz.